בס"ד
שעון האמת

שאלות ותשובות

בס"ד

למה צריך את שעון האמת ע"פ שעה זמנית? אנחנו מסתדרים נהדר עם השעון הכללי-שעה אחידה.יישומון שעון האמת

נכון – במציאות שלנו כרגע, לא צריך את שעון האמת. הכל מושלם ואפשר להוסיף: נשמח להמשיך כך בלי שינויים והפתעות לנצח.

אם תשובה זו מספקת אותך, מיותר להמשיך לקרוא.

אם תשובה זו מרגיזה אותך, ננסה להסביר בבסיס הרצון למעבר לשעון האמת טמונה האמונה המוחלטת שאנחנו בדור של גאולה כשהניסיונות / משימות שיוטלו עלינו משמים יובילו בסופו של דבר לביאת המשיח ושינוי משמעותי בצורת המחשבה ובתפיסת העולם שלנו.

זמן

מסכים, אבל מה זה קשור לאיך שהיום מוצג? שעה קבועה או שעה זמנית?

נכון שהיום נשאר אותו יום והשמש זורחת ושוקעת באותו זמן גם בשעון הכללי וגם בשעון האמת והשינוי האמיתי הוא בהצגת המציאות דרך "משקפיים" שונים שאנחנו לובשים.

"משקפי השעון הכללי מבקשים להשכיח מאיתנו את ההשגחה האלוקית "היום יומית" ו"האין סופית" על בריותיו ולהציג מצג שוא שהאלוהים עזב אותנו לנפשנו ועלינו בני האדם לפעול ע"פ הברית החדשה.

משקפי שעון האמת נועדו לסלק את המגמה הזו ולפתוח פתח לאורו של משיח.

המשיח הוא של כל העולם, לא רק של עם ישראל.

בסדר, אבל מה הן בפועל היתרונות של שעון האמת?

התשובה במלואה מופיעה בדף יתרונות שעון האמת .

עם כל הכבוד לשעון האמת, כשהוא יתקבל הוא ייצור "כאוס" בכל העולם.

 

נכון וטוב שכך, כל שינוי מהותי באדם ובעולם תכליתו לסלק מציאות א' ולהכניס לשימוש מציאות ב' וכך בכל תהליך משמעותי כזה השלב הראשון הוא הלם ולפעמים כעס מידי ולאחר מכן כשהמציאות טופחת על פנינו כולם משתפים פעולה ומתרגלים.

שעון האמת - שמש

מה פתאום החלטתם לפתח יישום זה עכשיו?

 

יש כוח אלוקי שדוחף ומכין את העולם כולו לביאת המשיח. חלק מהפעילות נעשית בהסתר ללא יכולת תגובה של האדם וחלק נעשית בגלוי כניסיונות-משימות, עבור האדם.

בסדר, אבל ברצינות, איך אתם מצפים להפנים את שעון האמת בכלל ישראל ועל אחת כמה וכמה, בעולם כולו?

 

"לא עליך המלאכה לגמור" אמרו חכמים. כלומר, אתה בעל המלאכה, חוליה בשרשרת אין סופית כשכל חלקיה עושים את רצון בעל הבית. לפעמים מרצון ומידיעה ולפעמים מבלי רצון ודעת.

ולמעשה בשעון האמת אין כל חדש, הידע והטכנולוגיה העכשווית הם מושלמים כדי לבנות מערכת זמנים ע"פ שעה זמנית מדויקת ומתואמת לכל העולם.

הדבר היחיד שמתחדש הוא הרצון של כל ישראל ומכאן של כל העולם לפעול עם רצון ה' המוגדר בפשטות בפעילות המקדש שפועל בפשטות ע"פ שעה זמנית.

 

מה החשיבות של הצגת התאריך העברי במספרים?

אנחנו דור של טכנולוגיה שאוהב וזוכר מספרים ואת משמעותם וכדי לשנות את ההרגל הפסול להשתמש בחודשים ובשנים ע"פ הגישה הנוצרית אנחנו מציגים באותה צורה ובגאווה את החודשים והשנים ע"פ מסורת עמנו.

 שעון שמש - אמת

אם כן, מדוע אתם מציגים בכל זאת את השעה ע"פ השעון הכללי?

אנחנו בחרנו בדרך שהורו רבותינו, לא לפעול חזיתית ובכוח כדי להשיג שינוי אלא בהוספת אור, בהסבר ובשכנוע, "ה' הטוב יעשה כרצונו" כמו שכתוב ב- י"ג עיקרים של הרמב"ם העיקר הראשון שעליו בנויים השאר "אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים"

מה החשיבות שראיתם להוסיף את שעון המקדש?

כמו שאמרנו, בית המקדש בחורבנו ועל אחת כמה וכמה בבניינו מהווה את החיבור בין כל הנעשה בעולם הזה לבורא העולם הזה. כל פרט ופרט בו, הוא ביטוי לקשר זה. חשבנו ע"י שעון המקדש הזמין לכל להפעיל ולחזק את הכוח המדמה שבנו על פעילות המקדש בכל רגע ורגע, ועל ידי כך לחזק את הציפיה (החיסרון) לבנייתו ממש עכשיו. בדעתנו להרחיב בפרטים נוספים את ההמחשה לפעילויות במקדש בשיתוף מלא של כל החפץ לסייע במשימה זו.

 

ולסיום, למה לתרום לכם?

התרומה מבטאת, מעבר לכסף, את ההסכמה ואת תחושת השותפות.

הסכמה – ששעון האמת ושעון המקדש כמסר הם חשובים לנו.

שותפות – כל המשתמש ביישום שעון האמת ועל אחת כמה וכמה משכנע את חבריו להשתמש בו מחזק את עם ישראל ומקרבו למקורו. כל תרומה הניתנת בברכה, פועלת ברכה.

מלאכה רבה לפנינו לשכלל, לשפר ולהנגיש את שעון האמת ושעון המקדש שבעזרת ה' נוכל לענוד את השעון על היד ולצפות בשעון גדול על קירות מבני הציבור ובתי הכנסת וגם כשעון מעורר.

בעזרתכם נעלה ונצליח.

תודה,

צוות עמותת חפץ האומה.