בס"ד
שעון האמת

מקורות

  • הסבר על שעון האמת.

  • הליכה על דרך האמת – שעון חול.

מפי הרב ליטמן.

 

מערכת השמש ונפש האדם - שעון האמת

 

לחצו לשיעור: זמן היום – הרב עזרא ביק 

לחצו להסבר: לשעה ולדורות

מושג הזמן – חלקים מתוך ספרו של הרב אדם סיני