בס"ד
שעון האמת

יתרונות שעון האמת

החיים ע"פ שעה זמנית – שעון האמת.

ישראלי –  היחס לזמן מגדיר אותנו כעם ייחודי, אין צורך בשינוי במשך השנה משעון קיץ לחורף, ניצול שעות האור באופן מלא.

אחדותית – עצם השימוש ע"י כל ישראל בשעון האמת מתוך הסכמה שזה השעון המקורי של העם היהודי (ובעזרת ה' יהיה השעון של כל העולם.)  יוצר אחדות בינינו. כי מקור כוח האחדות שבנו הוא – שכולם מזהים את רצון הדבקות בה' מעל החלוקה לפלגים ורבנים שונים.

פנימית – מחבר אותנו לשַמָש של הבורא, היא השמש. שהרי עבודת המקדש הייתה רק בשעות השמש. וכל חיינו הפנימיים למעשה באים לביטוי בעבודות המקדש, התאמת פעילותינו ע"פ שעה הזמנית מבטאת את רצוננו לקרבת ה' – הזמן הוא בריאת ה', הקדושה כמונו.

שמש

רוחנית– בדומה לזמן קבלת השבת המלווה בהתרגשות, בשירה ובציפייה – " בואי כלה " אנו ממתינים לצאת הכוכבים המודיעים לנו, "הכלה – השבת, באה". כך כל יום ויום עם צאת הכוכבים מתחיל יום חדש כתינוק נקי וטהור. בתחילה הלילה – התכנסות והתנקות מהיום שנגמר, קבלת שפע ואור אלוקי חדש ובהמשך היום – פעילות המבוססת על הכוחות והתובנות שקיבלנו בלילה.

טבעי – מנגנון החיים הבריא הוא שילוב נכון בין האדם הפנימי וסביבתו החיצונית, החיים שניתנו לנו ע"י הבורא מותאמים לפעילותינו ע"פ השעה הזמנית בדומה לכל פעילות בטבע, קביעת היום ע"פ שעה אחידה ומתוך כך סדר היום קשור למספרים ולא לטבע, פוגעים בהרמוניה האלוהית. שמש 2

רצון ה' – עשית רצון ה' זו שאיפתו הנסתרת של כל נברא. התגלות הרצון הזה מוגדרת כ"תשובה". ע"י השימוש בשעון האמת ומעבר לפעילות היום יומית על פיו אנחנו מבטאים את רצוננו לקרבה ודבקות בה' וכך עושים תשובה בכל יום.