בס"ד
h

Sources

  •   Explanation about the truth clock

  • Walking the path of truth – Hourglass. by Rav Laitman

מפי הרב ליטמן.