בס"ד
h


Concept of ‘Time’ in the human mind is a divine creation incomprehensible and immeasurable.

Time connects between intellectual understandable and measured thought and heart, emotion and non-quantifiable faith.

The perception of the theory above is implemented in the Truth Clock application and on the website.

Since this is the first trial, we ask anyone who had some experience with the application and read the content on the website to express his opinions and comments to everyone’s benefit.

The website is online since the month of Elul 5775, and is under development.

The website team wishes you fruitful usage and promising to enhance and improve both the application and the website.

 

לעצירה עבור עם העכבר
 • (Hebrew) …

  Sorry, this entry is only available in Hebrew.

 • אמת הוא דבר המתקיים לעד וכל שיש לו הפסק אין אמת

  לכן התורה נקראת אמת שהיא בכל מקום ובכל זמן וקיום הכל מן התורה 

  (שפת אמת – וישלח) 

 • האדם לא מעריך את כוחה של המחשבה הרעה.

  הוא חושב שהוא מהרהר בדברים, אבל בעצם הם מחלחלים ומשנים את אישיותו.

  רק כאשר יבין האדם איזו חותמת משאירה באופיו כל מחשבה, 

  אז יפסיק להזין את מוחו ברעלים רוחניים של דעות שליליות ומחשבות רעות.

  (שמונה קבצים, קובץ ג’, ש’נ) 

 • אדם עושה השתדלות מכל הלב 

  ה’ מלמעלה מרחם עליו ופותח לו שערים

  (הרב ניר בן ארצי) 

 • 2015-08-19

  כל מחשבה היא חיבור ממשי לאותו תוכן…

  רק כאשר יבין האדם איזה חותמת משאירה באופיו כל מחשבה

  אז יפסיק להזין את מוחו ברעלים רוחניים של דעות שליליות ומחשבות רעות

  (הרב קוק-שמונה קבצים)

 • “אַתָה הוא ה’ לבדך,

  אתה עשית את השמים וכל צבאם, הארץ וכל אשר עליה,

  הימים וכל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם,

  וצבא השמים לך משתחוים”

  (נחמיה ט’)

 • בדורות האחרונים, ימי עקבות המשיח, 

  החוצפה והספק מתגברים. 

  יש בכך מהלך ברור, 

  ככל שהאור האלוהי מסתתר, ואינו זורח בכל עוצמתו, 

  כך האדם נדרש למצוא את אלוהים לבדו 

  (אורות, אורות התחיה, פרק ל’ט) 

 • “טובים מאורות שברא אלׂהינו, יצרם בדעת בבינה וּבהשכל,

  כּׂח וּגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל. מלאים זיו וּמפיקים נׂגַהּ,

  נאה זיוָם בכל העולם, שמחים בצאתם ושֹשֹים בבואם, עושים באימה רצון קונם”

  (מהסידור)

 • “השָמַים מספרים כבוד אֶל וּמעשה ידיו מגיד הרקיע:

  יום ליום יביע אׂמֶר, ולילה ללילה יחַוֶה-דעת”

  (תהילים, י”ט)

 • “הָאֵל הפותח בכל יום דלתות שערי מזרח,

  וּבוקֵע חלוני רקיע, מוציא חמה ממקומה וּלבנה ממכון שִׁבתה”

  (מהסידור)

 • כל מחשבה היא חיבור ממשי לאותו תוכן. 

  וכמו שהאדם צריך להיזהר מלהידבק במחלות על ידי מגעו עם העולם, 

  כך בדיוק צריך להיזהר מלהידבק במחלות רוחניות, שמגיעות על ידי הידבקות במחשבה רעה 

  (שמונה קבצים, קובץ ג’, ש’נ)