בס"ד
שעון האמת


מושג ה"זמן" במוחו של האדם הוא יצירה אלוהית בלתי נתפסת ובלתי מדידה.

הזמן מחבר בין המחשבה השכלית המובנת והנמדדת, לבין לב רגש ואמונה הבלתי מדידים.

ביישומון שעון האמת ובאתר מיושמת תפיסת התורה הנ"ל.

מכיוון שזה ניסיון ראשון, אנו מבקשים מכל מי שליבו חפץ ולאחר שהתנסה ביישומון

וקרא את התכנים באתר להביע את דעתו, הערותיו והארותיו כדי להיטיב לכולם.

האתר מופעל מחודש אלול התשע"ה ונמצא בשלבי גיבוש.

צוות האתר מאחל לכם

שימוש מפרה ומבטיח לשכלל ולשפר את היישומון והאתר.

לעצירה עבור עם העכבר
 • השבת מהווה את מקור הברכה לכל הזמן.
  ובאמת בכל דבר יש בו נקודה שמשם נמשך דבקות אל השורש למעלה
  מקור הברכה של הזמן הוא מעבר לזמן.
  לכל זמן ישנה איכות אלוקית עליונה שמעבר לזמן
  והיא יוצאת מן הכוח אל הפועל במסגרת הזמן.
  וזו הנקודה היא גנוז, כמו שכתוב, "סוד ה' ליראיו"
  עובד ה' משתוקק להבין מהי השליחות האלוקית הייחודית שלו
  במסגרת כל רגע העומד לרשותו.
  הוא שואף למצות את האיכות האלוקית הטמונה בתוך הזמן,
  היא משאת נפשו של עובד ה',
  המשתוקק להוציאה מן הכוח אל הפועל


  (פניני שפת אמת ופירוש הרב משה שפירא – לך לך)

   

 • אמת הוא דבר המתקיים לעד וכל שיש לו הפסק אין אמת

  לכן התורה נקראת אמת שהיא בכל מקום ובכל זמן וקיום הכל מן התורה 

  (שפת אמת – וישלח) 

 • האדם לא מעריך את כוחה של המחשבה הרעה.

  הוא חושב שהוא מהרהר בדברים, אבל בעצם הם מחלחלים ומשנים את אישיותו.

  רק כאשר יבין האדם איזו חותמת משאירה באופיו כל מחשבה, 

  אז יפסיק להזין את מוחו ברעלים רוחניים של דעות שליליות ומחשבות רעות.

  (שמונה קבצים, קובץ ג', ש'נ) 

 • אדם עושה השתדלות מכל הלב 

  ה' מלמעלה מרחם עליו ופותח לו שערים

  (הרב ניר בן ארצי) 

 • 2015-08-19

  כל מחשבה היא חיבור ממשי לאותו תוכן…

  רק כאשר יבין האדם איזה חותמת משאירה באופיו כל מחשבה

  אז יפסיק להזין את מוחו ברעלים רוחניים של דעות שליליות ומחשבות רעות

  (הרב קוק-שמונה קבצים)

 • "אַתָה הוא ה' לבדך,

  אתה עשית את השמים וכל צבאם, הארץ וכל אשר עליה,

  הימים וכל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם,

  וצבא השמים לך משתחוים"

  (נחמיה ט')

 • בדורות האחרונים, ימי עקבות המשיח, 

  החוצפה והספק מתגברים. 

  יש בכך מהלך ברור, 

  ככל שהאור האלוהי מסתתר, ואינו זורח בכל עוצמתו, 

  כך האדם נדרש למצוא את אלוהים לבדו 

  (אורות, אורות התחיה, פרק ל'ט) 

 • "טובים מאורות שברא אלׂהינו, יצרם בדעת בבינה וּבהשכל,

  כּׂח וּגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל. מלאים זיו וּמפיקים נׂגַהּ,

  נאה זיוָם בכל העולם, שמחים בצאתם ושֹשֹים בבואם, עושים באימה רצון קונם"

  (מהסידור)

 • "השָמַים מספרים כבוד אֶל וּמעשה ידיו מגיד הרקיע:

  יום ליום יביע אׂמֶר, ולילה ללילה יחַוֶה-דעת"

  (תהילים, י"ט)

 • "הָאֵל הפותח בכל יום דלתות שערי מזרח,

  וּבוקֵע חלוני רקיע, מוציא חמה ממקומה וּלבנה ממכון שִׁבתה"

  (מהסידור)

 • כל מחשבה היא חיבור ממשי לאותו תוכן. 

  וכמו שהאדם צריך להיזהר מלהידבק במחלות על ידי מגעו עם העולם, 

  כך בדיוק צריך להיזהר מלהידבק במחלות רוחניות, שמגיעות על ידי הידבקות במחשבה רעה 

  (שמונה קבצים, קובץ ג', ש'נ)